Instruktion / Snifferfunktion

Snifferfunktion

Med snifferfunktionen kan du afgøre, om en væske indeholder alkohol. Til dette formåel bruges den "sniffern", som er leveret med instrumentet. Sniffern øger instrumentets følsomhed.

Montere "sniffern" på de to tappe i toppen af instrumentet.

Hold OFF-knappen inde og tryk samtidligt på ON-knappen.

Når displayet viser, RCL, skal du trykke på ON-knappen igen. 

Når displayet viser PAS, skal du trykke på OFF-knappen for at vælge den passive prøvetagning. 

Displayet viser batteristatus og temperatur på instrumentet. Så begynder det at blinke PAS. 

Hold Instrumentet med snifffern placeret 2,5-5 cm over væsken. 

Efter 5-10 sekunder trykkes på ON-knappen, og instrumentet tage prøven.

Hvis displayet viser POS, E29 eller E31 er det alkohol i denne drikkevare. Hvis displayet viser, NEG er mængden af alkohol i væsken er ubetydelig eller nul.

BEMÆRK:

Dyp aldrig sniffern i væsken!

ALCOTECK.DK | CVR: 29944563 | VALMUEVEJ 45, 7500 HOLSTEBRO - DENMARK | Tlf.: +45 53559801 | chc@AlcoTech.dk