Instruktion / Passiv test (screening)

Passiv test (screening)

Passiv test, eller screening, er meget nyttigt, når det er et stort antal mennesker, der skal kontrolleres. Resultaterne rapporteres som positiv (POS) eller negativ (NEG).

Monter en tragt på de to tappe i toppen af instrumentet.

Hold OFF-knappen inde og tryk samtidligt på ON-knappen.

Når displayet viser, RCL, skal du trykke på ON-knappen igen.

Når displayet viser, PAS, skal du trykke på OFF-knappen for at vælge den passive prøvetagning. 

Displayet viser batteristatus og temperatur på instrumentet.

Når PAS blinker bedes testpersonen om at blæse ind i tragten. Prøve tages automatisk efter få sekunder.

Resultatet vises som NEG (= negativ, ingen alkohol påvist) eller POS (= positiv, alkohol påvist).

Tryk på ON-knappen for at tage en ny test. Tryk OFF-knappen for at slukke instrumentet.

 
 
 
ALCOTECK.DK | CVR: 29944563 | VALMUEVEJ 45, 7500 HOLSTEBRO - DENMARK | Tlf.: +45 53559801 | chc@AlcoTech.dk