Instruktion / Direkte alkotest

Direkte alkotest

Automatisk prøvetagning 

Monter et nyt munstykke.
Dette gøres ved at sæt den lukkede ende af mundstykket ind i kanalen øverst på instrumentet. Den flade side skal vende ned og hullet i enden af mundstykket opad.

Tryk på ON-knappen i omkring et sekund for at tænde instrumentet. Ønskes baggrundslys, holdes ON-knappen inde i omkring tre sekunder. 

I displayet viser nu batteristatus (tre felter = fuld kapacitet) og instumentets temperatur i °C. Samtidig gennemføres en selvtest af brændselscellen m.m.

Når blo vises i displayet, er instrument klar til prøvetagning og testpersonen instrueres fx med følgende særtning:
"tag en dyb indånding, holde vejret i et par sekunder og pust roligt ud til jeg siger stop".

Når alle tre feldter på linjen i displayet ses, er den nødvendige mængde luft leveret og prøven udtages automatisk til analyse (instrumentet giver et lille klik).

Efter få sekunder er analysen færdig, og resultatet vises i displayet i promille.

Instrumentet slukker automatisk efter ca. 1 min. Seneste testresultatet bliver lagret og han kaldes frem igen (se kapitlet om hukommelse).

Manuel prøvetagning 

Hvis testpersonen ikke er i stand til eller ikke vil blæse med en tilstrækkelig mængde til automatisk udtagning, kan prøve på et hvilken som helst tidspunkt tages manuellt, ved at trykke på ON-knappen.

ALCOTECK.DK | CVR: 29944563 | VALMUEVEJ 45, 7500 HOLSTEBRO - DENMARK | Tlf.: +45 53559801 | chc@AlcoTech.dk